دامنه ثبت

یک دامنه جدید ثبت کنید

در حال جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا یک عدد شروع شوند و بین و شخصیت های طولانی

:domain در دسترس نیست

بله دامنه شما در دسترس است قبل از آنکه شخص دیگری بخرد، آن را بخرید.
سال اول            
تماس با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
نام های پیشنهادی

در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما

داغ جدید فروش

 

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

ادامه سبد خرید

1 دامنه های انتخاب شده

مرور براساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تجدید
.pro

سال
N/A
N/A
.asia

سال
N/A
N/A
.org

سال
N/A
N/A
.tel

سال
N/A
N/A
.biz

سال
N/A
N/A
.xxx

سال
N/A
N/A
.info

سال
N/A
N/A
.co

سال
N/A
N/A
.mobi

سال
N/A
N/A
.pw

سال
N/A
N/A
.com
€9.60 EUR
1 سال
€9.60 EUR
1 سال
€9.60 EUR
1 سال
.eu
€5.70 EUR
1 سال
€5.70 EUR
1 سال
€5.70 EUR
1 سال
.us
€8.00 EUR
1 سال
€8.00 EUR
1 سال
€8.00 EUR
1 سال
.net
€9.00 EUR
1 سال
€9.00 EUR
1 سال
€9.00 EUR
1 سال
.co.uk
€6.50 EUR
1 سال
€6.50 EUR
1 سال
€6.50 EUR
1 سال
.tv
€40.00 EUR
1 سال
€40.00 EUR
1 سال
€40.00 EUR
1 سال
.fr
€8.00 EUR
1 سال
€8.00 EUR
1 سال
€8.00 EUR
1 سال
.gr
€20.00 EUR
2 سال
N/A
€20.00 EUR
2 سال
.com.gr
€20.00 EUR
2 سال
N/A
€20.00 EUR
2 سال
.net.gr
€20.00 EUR
2 سال
N/A
€20.00 EUR
2 سال
.org.gr
€20.00 EUR
2 سال
N/A
€20.00 EUR
2 سال
.it
€6.00 EUR
1 سال
€8.00 EUR
1 سال
€8.00 EUR
1 سال
.org.uk
€7.00 EUR
1 سال
€7.00 EUR
1 سال
€7.00 EUR
1 سال
.me.uk
€7.00 EUR
1 سال
€7.00 EUR
1 سال
€7.00 EUR
1 سال
.tk
€0.01 EUR
1 سال
N/A
N/A
.ml
€0.01 EUR
1 سال
N/A
N/A
.ga

سال
N/A
N/A
.cf
€0.01 EUR
1 سال
N/A
N/A
.gq
€0.01 EUR
1 سال
N/A
N/A
.host
€60.00 EUR
1 سال
€60.00 EUR
1 سال
€60.00 EUR
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند