دامنه ثبت

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...


دامنه ها باید با یک حرف یا یک عدد شروع شوند و بین و شخصیت های طولانی


:domain در دسترس نیست


:tld domains are currently unavailable.


:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

مرور براساس دسته بندی

دامنه قیمت جدید انتقال تجدید
.pro N/A N/A N/A
.asia N/A N/A N/A
.org N/A €0.00 EUR 1 سال €0.00 EUR 1 سال
.tel N/A N/A N/A
.biz N/A N/A N/A
.xxx N/A N/A N/A
.info N/A N/A N/A
.co N/A N/A N/A
.mobi N/A N/A N/A
.pw N/A N/A N/A
.com €9.60 EUR 1 سال €9.60 EUR 1 سال €9.60 EUR 1 سال
.eu €5.70 EUR 1 سال €5.70 EUR 1 سال €5.70 EUR 1 سال
.us €8.00 EUR 1 سال €8.00 EUR 1 سال €8.00 EUR 1 سال
.net €9.00 EUR 1 سال €9.00 EUR 1 سال €9.00 EUR 1 سال
.co.uk €6.50 EUR 1 سال €6.50 EUR 1 سال €6.50 EUR 1 سال
.tv €40.00 EUR 1 سال €40.00 EUR 1 سال €40.00 EUR 1 سال
.fr €8.00 EUR 1 سال €8.00 EUR 1 سال €8.00 EUR 1 سال
.gr €20.00 EUR 2 سال €0.00 EUR 2 سال €20.00 EUR 2 سال
.com.gr €20.00 EUR 2 سال €0.00 EUR 2 سال €20.00 EUR 2 سال
.net.gr €20.00 EUR 2 سال €0.00 EUR 2 سال €20.00 EUR 2 سال
.org.gr €20.00 EUR 2 سال €0.00 EUR 2 سال €20.00 EUR 2 سال
.it €6.00 EUR 1 سال €8.00 EUR 1 سال €8.00 EUR 1 سال
.org.uk €7.00 EUR 1 سال €7.00 EUR 1 سال €7.00 EUR 1 سال
.me.uk €7.00 EUR 1 سال €7.00 EUR 1 سال €7.00 EUR 1 سال
.tk €0.01 EUR 1 سال N/A N/A
.ml €0.01 EUR 1 سال N/A N/A
.ga N/A N/A N/A
.cf €0.01 EUR 1 سال N/A N/A
.gq €0.01 EUR 1 سال N/A N/A
.host €60.00 EUR 1 سال €60.00 EUR 1 سال €60.00 EUR 1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن
دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند

انتقال یک دامنه