Κατοχύρωση Domain

Αναζητήστε το νέο domain name σας. Εισάγετε παρακάτω το όνομα ή λέξεις - κλειδιά για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα.


Αναζήτηση...


Τα Domains πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα ή έναν αριθμό και να είναι ανάμεσα and characters in length


:domain δεν είναι διαθέσιμο


:tld domains are currently unavailable.


:domain is available.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εντοπίσαμε ότι το domain που εισαγάγατε είναι ένα διεθνές όνομα domain. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε τη γλώσσα domain που επιθυμείτε.
Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα του domain που επιθυμείτε να καταχωρήσετε.

Περιηγηθείτε ανά κατηγορία

Domain Νέα Τιμή Μεταφορά Ανανέωση
.pro N/A N/A N/A
.asia N/A N/A N/A
.org N/A €0.00 EUR 1 Χρόνος €0.00 EUR 1 Χρόνος
.tel N/A N/A N/A
.biz N/A N/A N/A
.xxx N/A N/A N/A
.info N/A N/A N/A
.co N/A N/A N/A
.mobi N/A N/A N/A
.pw N/A N/A N/A
.com €9.60 EUR 1 Χρόνος €9.60 EUR 1 Χρόνος €9.60 EUR 1 Χρόνος
.eu €5.70 EUR 1 Χρόνος €5.70 EUR 1 Χρόνος €5.70 EUR 1 Χρόνος
.us €8.00 EUR 1 Χρόνος €8.00 EUR 1 Χρόνος €8.00 EUR 1 Χρόνος
.net €9.00 EUR 1 Χρόνος €9.00 EUR 1 Χρόνος €9.00 EUR 1 Χρόνος
.co.uk €6.50 EUR 1 Χρόνος €6.50 EUR 1 Χρόνος €6.50 EUR 1 Χρόνος
.tv €40.00 EUR 1 Χρόνος €40.00 EUR 1 Χρόνος €40.00 EUR 1 Χρόνος
.fr €8.00 EUR 1 Χρόνος €8.00 EUR 1 Χρόνος €8.00 EUR 1 Χρόνος
.gr €20.00 EUR 2 Χρόνια €0.00 EUR 2 Χρόνια €20.00 EUR 2 Χρόνια
.com.gr €20.00 EUR 2 Χρόνια €0.00 EUR 2 Χρόνια €20.00 EUR 2 Χρόνια
.net.gr €20.00 EUR 2 Χρόνια €0.00 EUR 2 Χρόνια €20.00 EUR 2 Χρόνια
.org.gr €20.00 EUR 2 Χρόνια €0.00 EUR 2 Χρόνια €20.00 EUR 2 Χρόνια
.it €6.00 EUR 1 Χρόνος €8.00 EUR 1 Χρόνος €8.00 EUR 1 Χρόνος
.org.uk €7.00 EUR 1 Χρόνος €7.00 EUR 1 Χρόνος €7.00 EUR 1 Χρόνος
.me.uk €7.00 EUR 1 Χρόνος €7.00 EUR 1 Χρόνος €7.00 EUR 1 Χρόνος
.tk €0.01 EUR 1 Χρόνος N/A N/A
.ml €0.01 EUR 1 Χρόνος N/A N/A
.ga N/A N/A N/A
.cf €0.01 EUR 1 Χρόνος N/A N/A
.gq €0.01 EUR 1 Χρόνος N/A N/A
.host €60.00 EUR 1 Χρόνος €60.00 EUR 1 Χρόνος €60.00 EUR 1 Χρόνος

Παρακαλώ επιλέξτε μία κατηγορία από τις παραπάνω.

Προσθήκη Web Hosting

Επιλέξτε από ένα ευρύ πακέτο web hosting

Διαθέτουμε πακέτα σχεδιασμένα να ταιριάζουν σε κάθε προϋπολογισμό

Εξερευνήστε τα πακέτα τώρα
Μεταφέρετε το domain σας σε εμάς

* Προχωρήστε τώρα σε μεταφορά του domain ΔΩΡΕΑΝ άν είναι .gr ή με επέκταση στην διάρκεια καταχώρησης κατά 1 έτος άν είναι .com, .info κλπ.

* Η επέκταση με ανανέωση ισχύει για όλα τα Domains εκτός από τα Ελληνικά.

Μεταφέρετε ένα domain